sổ tay bìa da cao cấp

Sổ tay may chỉ, dán gáy

Sổ tay may chỉ, dán gáy còn gọi là sổ lịch, sổ tay agenda dùng tặng nhân viên mỗi năm, đại hội đảng bộ hoặc dùng ghi chép thông thường