sổ tay bìa da cao cấp

Sổ tay bìa nhét cánh, ruột sổ lò xo

Loại sổ tay này có bìa da, có ngăn namecard, ruột sổ là cuốn sổ lò xo, có thể tháo rời khỏi bìa